graphic designer
pl en

privacy policy

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej: www.quaral.pl („Serwis”). Prosimy użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest firma Quaral Sebastian Marciniak z siedzibą w Łucka Kolonia 83F, 21-100 Lubartów („ADO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach Serwisu („Użytkownicy Serwisu”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w profilach osobowych informacji,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, działającego na zlecenie ADO.
 5. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
 6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie gromadzone przez ADO informacje dotyczące Użytkowników Serwisu pozostawały prywatne.

II. Pliki coookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Serwis korzysta z usługi Google AdWords (śledzenie konwersji), udostępnianej przez firmę Google, Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Skrypty dostarczane przez dostawcę powyższej usługi mogą używać plików cookies do identyfikacji osób odwiedzających Serwis oraz przesyłać na ich serwery informacje na temat numeru IP odwiedzającego, jego przeglądarki internetowej, jego systemu operacyjnego oraz przeglądanych podstron i plików. Zbierane w ten sposób dane wykorzystywane są tylko w celach statystycznych. Więcej informacji na temat powyższej usługi i ochrony danych można uzyskać tutaj: https://www.google.pl/intl/pl/policies/.
 7. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

III. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  2. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  4. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  5. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 4. Korzystamy z usługi „Google Analytics” udostępnianej przez firmę Google, Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

IV. Dane osobowe

 1. Od Użytkowników Serwisu zbieramy następujące dane osobowe:
  1. Dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym udostępnionym w Serwisie: imię, adres email, telefon
  2. pliki cookies, numer IP komputera Użytkowników – zgodnie z informacjami podanymi w punkcie II i III powyżej.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu następuje w celu:
  1. kontaktowym, jeżeli Użytkownik wypełni udostępniony w tym celu formularz kontaktowy;
  2. wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
  3. wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu w celu, o którym mowa w ppkt a) powyżej, następuje po wyrażeniu przez Użytkownika Serwisu oddzielnej, wyraźnej zgody w tym zakresie.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Użytkownikom Serwisu przysługują w szczególności następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
  8. wniesienia skargi do GIODO/PUODO, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych.
 7. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt: adres email quaral@quaral.com. ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Serwisu informacji tak długo, jak długo realizowane są cele, dla których dane te zostały zebrane, jak długo jest to dozwolone ze względów prawnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

This website uses cookies. You can manage cookies by activating the setting on your Internet browser. Privacy Policy